Metek, 40 yılı aşkın deneyim ve birikimin adıdır.

Metek , maden arama, maden işletme ve cevher hazırlama konularında uzman bir kuruluştur. Bu konularda etüd, proje, fizibilite çalışması ve uygulamaları yapar, danışmanlık hizmeti sunar.
Metek , projeye uygun makina ve ekipman spesifikasyonlarını belirler, bunların seçimini yapar, temin eder, anahtar teslimi tesisler kurar.
Metek , maden sahalarını değerlendirir. Saha sahiplerine yatırımcı, yatırımcılara değerli maden sahaları bulur.
Metek , atıkları değerlendirir.
Metek , madenlerde ve tesislerde verimi artırıcı, maliyeti düşürücü proje ve uygulamalar yapar.