metek, 40 yılı aşkın deneyim ve birikimin adıdır.

metek , maden arama, maden işletme ve cevher hazırlama konularında uzman bir kuruluştur. Bu konularda etüd, proje, fizibilite çalışması ve uygulamaları yapar, danışmanlık hizmeti sunar.
metek , projeye uygun makina ve ekipman spesifikasyonlarını belirler, bunların seçimini yapar, temin eder, anahtar teslimi tesisler kurar.
metek , maden sahalarını değerlendirir. Saha sahiplerine yatırımcı, yatırımcılara değerli maden sahaları bulur.
metek , atıkları değerlendirir.
metek , madenlerde ve tesislerde verimi artırıcı, maliyeti düşürücü proje ve uygulamalar yapar.