KURUCU

Prof. Dr. Güven ÖNAL


GENEL MÜDÜR
Erdem ÖNAL

MADEN YATAKLARI
Prof.Dr. Işık ÖZPEKER

KÖMÜR-CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
Prof.Dr. Güven ÖNAL


MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ VE DEĞERLENDİRMELER
Maden Yük.Müh. Lütfi ÇALLI
Maden Yük.Müh. Çetin ÇULTU

ARAZİ ÇALİŞMALARI ve MADEN SAHA ETÜDÜ-DEĞERLENDİRME
Dr. Şerafettin ÇENGEL
Prof.Dr.Bektaş UZ
Jeoloji Yük.Müh.Nazmi DİL

KUM VE AGREGA ZENGİNLEŞTİRME
Yük. Makina Müh. Hikmet MUTAFÇIOĞLU