metek, Arama ve rezerv belirleme çalışmaları  tamamlanmış  olan  ruhsat sahalarında, madenin hangi yöntemle üretileceği, kurulacak tesisin niteliği ve maliyet hesapları ile ilgili fizibilite çalışmalarını yapar.