metek, ruhsatlı sahaların, Maden Kanunu gereği verilmesi zorunlu olan, arama ve işletme faaliyet raporlarını hazırlar. Sahalardaki maden potansiyelini belirler. Bu potansiyelin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili seçenekleri ruhsat sahibine sunar.

Verilecek yetki çerçevesinde, ruhsatın devri, rödövansla işletilmesi, yerli ve yabancı finansör veya işletici ortak bulunması çalışmalarını, ruhsat sahibi adına yürütür. 

Satış yetkisi firmamız uhdesinde bulunan maden ruhsatları için lütfen iletişime geçiniz.

​- Trakya - Malkara yöresi Kömür Sahası
​- Isparta ili Nadir Toprak Elementleri Sahası
- Kayseri ili Kurşun - Çinko Sahası