metek, maden işletmelerinde ve zenginleştirme tesislerinde verim arttırma ve maliyet düşürme çalışmaları yapar.